Fractie

Fractie en steunfractie

De fractie van ChristenUnie Vechtstromen zijn de volksvertegenwoordigers in het algemeen- en dagelijks bestuur bestuur van het waterschap. Zij zijn bij de laatste verkiezingen gekozen om in de politieke arena een transparant, eerlijk en zuiver ChristenUnie-geluid te laten horen. De twee fractieleden worden ondersteund door steunfractieleden, die niet gekozen zijn, maar met hun kennis en ervaring van waarde zijn voor de ondersteuning van onze volksvertegenwoordigers.

Wij stellen de fractie- en steunfractieleden graag aan u voor.