Theo Huisjes

Theo Huisjes

Het waterschap en agrariërs hebben in hun dagelijks werk voortdurend met elkaar te maken. Dat weet ook Theo Huisjes, eigenaar van een melkveehouderij in zijn geboorteplaats Den Ham. Als bestuurslid van het Nederlands Jersey Stamboek en voorzitter van de EHBO-vereniging in Den Ham is Huisjes actief voor zijn eigen beroepsgroep en plaatselijke gemeenschap. In de politiek is hij reeds actief als bestuurslid voor ChristenUnie Twenterand.

‘In sommige gebieden is het goed om soms water vast te houden en op andere momenten af te voeren. Ik wil daarom dat er een nieuwe stuw bij Archem komt. Als we het daar aanwezige water kunnen reguleren, bewijzen we de agrariërs op de hoge én lage gebieden een dienst. Met de juiste voorzieningen kan de landbouw floreren!’