Hendrik-Jan Teekens

Hendrik-Jan Teekens

Hendrik-Jan Teekens is als 'ontwerper water' werkzaam voor de gemeente Enschede en was eerder al zeventien jaar landschapsontwerper voor waterschap Regge & Dinkel. Zijn kennis over water en het waterschap spreekt daarmee voor zich. In het nieuwe waterschap combineert hij deze kennis graag met zijn persoonlijke christelijke grondslag.

‘Er is te weinig aandacht voor schade na hoosbuien en hoge grondwaterstanden in  steden en dorpen. Hoewel burgers het grootste deel van de waterschapsbelasting opbrengen, zorgt het waterschap vooral voor droge voeten buiten de bebouwde kom. Waterschap Vechtstromen moet óók aan het werk in de wijk, want iedereen wil droge voeten!’