Rolf Sloots

Rolf Sloots

Rolf Sloots is naast directiesecretaris in de gemeente Emmen volwassenenpastor in zijn kerkelijke gemeente en secretaris van EA-EZA, de organisatie die voortkomt uit de fusie van de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendingsalliantie. Zijn persoonlijke missie: mensen verbinden vanuit een heldere, inspirerende visie. Met zijn brede ervaring en kennis wil Sloots dit ook in Vechtstromen waar maken.

'De mede door burgers ontworpen plannen voor het nieuwe Schoonebeekerdiep moeten worden doorgevoerd. Dat zijn we aan hen verplicht. En als deze beek natuurlijker wordt ingericht en meer water op kan vangen, is dat ook nog eens goed nieuws voor planten, dieren en de recreërende mens. Wat zou het heerlijk zijn om aan de oevers van zo’n beek als landbouwer je werk te doen.'