Klaas de Vries (Fractievz)

Klaas de Vries (Fractievoorzitter)

Klaas de Vries is fractievoorzitter voor de ChristenUnie in het waterschap Vechtstromen, nadat hij de afgelopen jaren fractievoorzitter was van de ChristenUnie in het waterschap Regge & Dinkel. De Vries was voor hij met pensioen ging testmanager bij Thales, een wereldspeler op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie. Van 2000 tot 2006 maakte De Vries deel uit van de gemeenteraad van Wierden. Naast zijn politieke werk is De Vries nadrukkelijk actief in de kerk, onder andere als voorzitter van de kerkrentmeesters in Enter.

‘Ik vind dat de bevaarbaarheid van de Regge en de Lee behouden moet blijven. In deze twee gevallen moet de recreatieve functie namelijk centraal staan. Dat zijn we verplicht aan onze cultuurhistorie. Een mooi voorbeeld van hoe de ChristenUnie historisch erfgoed en recreatie wil combineren.’