Jan van Hoek (Lid DB)

Jan van Hoek (Lid Dagelijks Bestuur)

Jan van Hoek is lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Vechtstromen waar hij de portefeuille Waterkwaliteit en Innovatie heeft. Deze functie bkleedt hij niet alleen namens de ChristenUnie, maar ook namens de SGP.
Van Hoek was lijsttrekker voor de ChristenUnie voor de verkiezingen van november 2012. Van 2008 tot 2012 was hij fractielid namens de ChristenUnie in het waterschap Velt & Vecht naast Derk-Jan te Rietstap.
Van Hoek is docent biologie in het voortgezet onderwijs en deed bestuurlijke ervaring op in een leidinggevende functie bij een natuur- en milieucentrum.

Binnen zijn portefeuille is van Hoek verantwoordelijk voor:

Inhoudelijke verantwoordelijkheid

  • Emissiebeleid, waterbodems en diffuse bronnen
  • Handhaving
  • Waterbeleving en recreatief medegebruik
  • Educatie
  • Innovatie en Duurzaamheid
  • Buitenlandbeleid

Visieverantwoordelijkheid

  • Visie op innovatie en ondernemerschap

Relatieverantwoordelijkheid

  • Gebiedsaccount Zuidwest Twente (de gemeenten Haaksbergen, Hof van Twente en Borne)
  • Kennisinstellingen (Universiteit Twente, Saxion hogescholen, WaterNexT etc.)
  • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

'Waterschap Vechtstromen moet voortdurend op zoek zijn naar de samenwerking met andere overheden en betrokken burgers. Alleen dan bereik je én een grotere waterberging én meer veiligheid én een aantrekkelijk recreatiegebied, zoals dat gelukt is in het Hardenbergse Vechtpark. Dit succesverhaal verdient navolging!'